Referenser

Några av våra nöjda kunder:

• FILMINSTITUTET - Mats Wilén, 08-665 12 76

• SONET FILM - Jane Elvhage, 08-665 14 12 / 070- 810 98 59

• KULTURRÅDET - Margareta Wikström, 08-519 264 99

• INTERSPORT - Eije Bergström, 026-14 01 02

• Coop, Prix, KONSUM - Björn Brattfeldt, 070-399 00 25

• TWENTYFOURSEVEN AB - Poppe Johansson, 08-247 247 / 070-528 29 29

• ÖHRLINGS PWC GÄVLE - Ulrika Lindblom, 010-212 75 42

• FOLKETS HUS FASTIGHETER - Fred Funcke, 026 - 61 06 64 / 070 885 65 49