top of page

Kvalitet

JM Städservice AB skall tillhandahålla lokalvård med hög kvalitet i alla avseenden. Våra kunder och våra medarbetare ska uppleva att vi levererar en hög kvalitet över tid.

 

Process för att säkerställa hög kvalitet:

  • Kontraktsgenomgång

  • Val av städmetod

  • Löpande Kvalitetskontroller

  • Kundenkäter

  • Avvikelserapporter

  • Förebyggande åtgärder

  • Kundmöten

  • Uppföljning

  • Förbättringsförslag

  • Utbildning

 

JM Städservice AB har utformat ett kvalitetssystem på grundval från vår manual som i princip härstammar från kvalitetssytemet ISO 9001.

bottom of page