top of page

Miljöpolicy

Vi ska alltid ha relevant och aktuell kunskap om miljöarbete. Vi ska alltid ta tillvara de kunskaper och åsikter som våra kunder och våra medarbetare har. Vi ska alltid sträva efter att öka vår miljömedvetenhet samt att bidra till en bättre miljö och hållbar samhällsutveckling.

  • Vi ska så långt som möjligt använda mikrofiber och maskiner som helt eller delvis utesluter kemikalier.

  • När kemikalier används skall miljöprodukter användas så som Svanen och Bra miljöval eller annan miljömärkning användas. De material som används ska också i möjligaste mån gå att återanvända och återvinna.

  • Vi ska begränsa, planera samt optimera våra transporter samt minska bränsleutsläpp som är miljöfarliga.

  • Vi ska minska användandet av farliga avfall, men i de fall dessa måste användas skall de behandlas så att miljöpåverkan minimeras.

  • Vi ska hushålla med energi i form av värme, kyla, elektricitet och varmvatten i våra egna kontorslokaler och ute hos våra kunder.

  • Vi ska samarbeta med leverantörer och underentreprenörer som tar hänsyn till miljöaspekterna och arbetar aktivt med att miljöanpassa sina verksamheter.

  • Vi ska alltid tänka på miljön vid eventuella nya projekt samt bidra till ett hållbart samhälle. Vi ska även utvärdera hur de nya processerna i samband med detta påverkar miljön.

JM Städservice AB har utformat ett kvalitetssystem som i bygger på samma principer som kvalitetssystemet ISO 9001.

bottom of page