top of page

Vad vi gör

Vi är idag heltäckande avseende fastighetsrelaterade tjänster i gruppen. Som kund eller hyresgäst behöver du bara en kontaktyta: Triennium, så löser vi problemet.

 

Inom gruppen är vi mycket breda, allt ifrån den yttre miljön, till att vi utför och trimmar tekniska installationer eller tillsammans med er driver energiprojekt.

Vår metod

Vi har en noggrann metod när vi börjar ett uppdrag, allt för att vi skall komma in i projektet så snabbt som möjligt och att vi och vår uppdragsgivare skall ha gemensam strategi kring uppdraget.

Vad vi gör
Vår metod

Miljö

I hela vårt arbete försöker vi optimera våra fastigheter till lägsta möjliga energiförbrukning givet kundens intentioner. Vi arbetar hårt med att minimera våra egna utsläpp dels genom bränslesnåla bilar, dels genom planerat resande. När vi använder förbrukningsmaterial försöker vi alltid finna de mer miljövänliga alternativen.

Kvalitet

I en decentraliserad organisation finns det utmaningar i att alltid se till att vi tillsammans delar våra höga kvalitetsmål.

 

Vi skall i varje kontakt med våra kunder och våra kunders kunder sträva efter att överträffa förväntningarna.

 

Vi har interna metoder för att följa upp vårt arbete såväl rent tekniskt som socialt. Hur vi uppfattas är vår sanningens minut och det är stimulerande att det alltid finns mer att göra.

Miljö kvalité
bottom of page