top of page

Triennium förvärvar Adriana Fastighetsservice AB i Stockholm

Som ett led i att förstärka vår organisation i stockholmsområdet förvärvas Adriana Fastighetsservice AB. Tillsammans med vår befintliga Stockholmsverksamhet kommer vi nå en kritisk massa i Stockholm, vilket gör oss avsevärt mer intressanta som samarbetspart inom stockholmsområdet.


Februari 2017

Komentarze


bottom of page