top of page

Triennium Fastighetsentreprenad vinner upphandling av grässkötsel i Gävle.

Uppdraget innebär att Triennium kommer sköta stora delar av de kommunala gräsytorna i Gävle med omnejd. Uppdraget kommer ge ytterligare ett par arbetstillfällen under sommarhalvåret. Uppdraget avser 2+1+1 år.


April 2018

Comments


bottom of page