top of page

Triennium köper FastighetsCompetens i Sundsvall AB

I och med köpet av FastighetsCompetens utökar Triennium-gruppen sitt geografiska område och förstärker ytterligare vår kompetens inom fastighetsservice. FastighetsCompetens har ett starkt fäste på sin lokala marknad och mycket goda kundrelationer. Vi hälsar våra nya kunder och kollegor varmt välkomna!


December 2015

Comentarios


bottom of page