top of page

Trienniumgruppen med FastighetsCompetens startar verksamhet i Örnsköldsvik.

Tillsammans med en kund tar FastighetsCompetens över personal då kunden förvärvar ett betydande bestånd i Ö-vik. Det är ett stort förtroende att få följa med kunden i deras expansion och en bra brygga för vår fortsatta geografiska expansion.


Juni 2017

Comments


bottom of page