top of page

Trienniumgruppen omorganiserar för att säkerställa framtida utvecklingskapacitet.

Trienniumgruppen omorganiserar för att säkerställa framtida utvecklingskapacitet, detta innebär dels att Andreas Eriksson tillträder som vice VD på Triennium Fastighetsentreprenad AB, Andreas skall ha det operativa ansvaret för Triennium Fastighetsentreprenads verksamhet. VD skall framgent arbeta mer med koncernens utveckling i dotterbolagen samt framtida förvärv.

I dotterbolaget Adriana Fastighetsservice AB tillträder Gustav Halling som vice VD, detta för att underlätta och säkerställa vår expansion inom stor Stockholmsområdet. Gustav fortsätter som kundansvarig för vissa av gruppens nyckelkunder.


Maj 2018

Comments


bottom of page