top of page

Trienniumgruppen tar över skötseln av Bromma Blocks.

Bromma Blocks består av 55000 kvm handelsyta och Trieniumsgruppen handhar från 180401 den tekniska förvaltningen av området. Bromma Blocks är i en expansiv fas med mycket om- och nybyggnation inom de närmsta åren.


Mars 2018

Comments


bottom of page